Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu osnovan je 31. ožujka 2022. godine na 64. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu.

Rad Centra definiran je Pravilnikom o ustroju i radu Centra za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu koji je usvojen 28. travnja 2022. godine na 65. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu.

Misija Centra za cjeloživotno obrazovanje:

 • poticanje sastavnica Sveučilišta na kontinuirano usavršavanje i realiziranje postojećih te razvijanje novih programa cjeloživotnog obrazovanja
 • poticanje studenata, djelatnika Sveučilišta (nastavnog i nenastavnog osoblja) i građana na
 • pohađanje programa cjeloživotnog obrazovanja, odnosno na kontinuirano usavršavanje
 • postojećih i stjecanje novih osobnih i profesionalnih kompetencija
 • promicanje cjeloživotnog obrazovanja na Sveučilištu i u širem lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu
 • promicanje društveno korisnog učenja
 • promocija i diseminacija programa cjeloživotnog obrazovanja na sastavnicama i Sveučilištu
 • osiguranje sustava kvalitete programa cjeloživotnog obrazovanja i ukupnog procesa učenja i poučavanja temeljenih na načelima cjeloživotnog obrazovanja
 • kontinuirano unapređenje dostupnosti i kvalitete programa cjeloživotnog obrazovanja
 • poticanje cjeloživotnog obrazovanja s ciljem povećanja znanstvenih istraživanja i inovacija
 • provođenje istraživanja iz područja cjeloživotnog obrazovanja
 • prijava i provođenje projekata iz područja cjeloživotnog obrazovanja
 • povezivanje tržišta rada, lokalne i regionalne zajednice s ciljem unapređenja postojećih i
 • stjecanja novih kompetencija.
   

Vizija Centra za cjeloživotno obrazovanje je omogućiti stalno praćenje i unaprjeđenje sustava i programa cjeloživotnog obrazovanja na Sveučilištu i sastavnicama, promicati istraživanja cjeloživotnog obrazovanja, razvijati nove programe obrazovanja odraslih te povećati vidljivost i dostupnost programa cjeloživotnog obrazovanja na sastavnicama.

Voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje je izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović.

  Voditeljica Centra u okviru svoje nadležnosti:

·        predstavlja Centar na Sveučilištu i u javnosti

·        vodi i koordinira rad Vijeća Centra i drugih tijela Centra

·        priprema, saziva i predsjeda sjednicama Vijeća Centra i drugih tijela Centra

·        potpisuje zapisnike, odluke i zaključke Vijeća Centra i drugih tijela Centra

·        skrbi o izvršenju odluka i zaključaka Vijeća Centra i drugih tijela Centra

·        priprema i koordinira izradu planova aktivnosti Centra

·        priprema druge dokumente i propise vezane za nadležno djelovanje

·        podnosi godišnje izvješće o radu Centra Centru za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i Senatu

·        obavlja i druge poslove i aktivnosti u okviru nadležnosti Centra.

Vijeće Centra čine voditelj Centra, prorektor za nastavu, prorektor za poslovanje po funkciji i još dva člana zaposlenici Sveučilišta ili sastavnica Sveučilišta u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju s iskustvom u planiranju, organiziranju i/ili realiziranju programa cjeloživotnog obrazovanja.

SASTAV VIJEĆA ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

FUNKCIJA IME I PREZIME EMAIL
Voditeljica Centra za za cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović morana@ffst.hr 
Prorektor za nastavu prof. dr. sc. Goran Kardum goran.kardum@unist.hr
Prorektor za poslovanje prof. dr. sc.Tomislav Kilić tomislav.kilic@unist.hr
Član/ica u znanstvenom nastavnom znanju prof. dr. sc. Ana Marušić ana.marusic@mefst.hr 
Član/ica u znanstvenom nastavnom znanju izv. prof. dr. sc. Željana Bašić zeljana.basic@unist.hr 

Povjerenstvo za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja kojima je nositelj Sveučilište u Splitu čine svi članovi Vijeća Centra i po jedan predstavnik svakog znanstvenog i umjetničkog područja u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju.

Članovi su:

 • izv. prof. dr. sc. Ante Obad, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
 • prof. dr. sc. Merica Slišković, Pomorski fakultet, za znanstveno područje biotehničkih znanosti,
 • izv. prof. dr. sc. Željka Primorac, Pravni fakultet, za znanstveno područje društvenih znanosti,
 • izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, Filozofski fakultet, za znanstveno područje humanističkih znanosti,
 • prof. dr. sc. Mile Dželalija, Prirodoslovno-matematički fakultet, za znanstveno područje prirodnih znanosti,
 • prof. dr. sc. Boris Trogrlić, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, za znanstveno područje tehničkih znanosti,
 • doc. art. Slobodan Tomić, Umjetnička akademija, za umjetničko područje,
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Kružić, Sveučilišni odjel za forenzične znanost, za znanstveno područje interdisciplinarnih znanosti.