Research and Development Office

Sveučilišni Ured za projekte i transfer tehnologije promovira uključivanje i sudjelovanje sveučilišne zajednice u komercijalizaciji intelektualnog vlasništva i projektima EU fondova i programa.

Osnovne zadaće Ureda možemo podijeliti u tri osnovne skupine:

  • informiranje sveučilišne zajednice o mogućnostima financiranja istraživanja, razvoja i inovacija te sudjelovanja u projektima EU fondova i programa,
  • savjetovanje i pružanje podrške pri prijavi i provedbi projekata,
  • administrativno i financijsko-računovodstveno praćenje projekata u kojima Sveučilište u Splitu sudjeluje kao nositelj, partner ili treća strana