Sveučilište u Splitu kroz radne skupine SEA-EU alijanse

Unutar alijanse Europskog sveučilišta mora (SEA-EU) postoje formalne strukture projekta koje su orijentirane na upravljanje alijansom.

Osim Upravljačkog odbora (u koji su imenovani rektor prof. dr. sc. Dragan Ljutić - rektor, prof. dr. sc. Đurđica Miletić - prorektorica te gdin. Roko Glavinović - predstavnik studenata), u alijansi djeluje i Izvršni Odbor (u koji su imenovani prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić - prorektorica te prof. dr. sc. Mile Dželalija), kao najviša razina odlučivanja.

Ostala upravljačka struktura se sastoji od pojedinih pod-odbora raspoređenih po ključnim područjima razvoja. Ispred Sveučilišta u Splitu, u radu pojedinih pododbora sudjeluju:

Pod-odbor za edukaciju (imenovani su prof. dr. sc. Goran Kardum - prorektor te prof. dr. sc. Joško Božić)
Pod-odbor za mobilnost (imenovani su prof. dr. sc. Željko Radić - prorektor, gđa. Ana Ćosić te gđa. Jelena Hrga).
Pod-odbor za kvalitetu i etiku (imenovani su prof. dr. sc. Mile Dželalija i prof. dr. sc. Ana Marušić)
Pod-odbor za istraživanje i razvoj (imenovani su prof. dr. sc. Sven Gotovac i gdin. Nikola Balić)
Pod-odbor za doseg (imenovani su prof. dr. sc. Tomislav Kilić - prorektor te gđa. Ivana Pletković)
Pod-odbor za identitet (imenovani su prof. dr. sc. Gloria Vickov te gđa. Ana Utrobičić).

Unutar alijanse se formirao niz međunarodnih ekspertnih skupina koje su fokusirane na rješavanje konkretnih izazova. Tako u projektu djeluje niz skupina u kojima su svoj doprinos dali brojni djelatnici Sveučilišta u Splitu.

Popis ekspertnih skupina koje djeluju u SEA-EU alijansi s predstavnicima Sveučilišta u Splitu:

Osim navedenog, stručnjaci sa Sveučilišta u Splitu sudjeluju i u razvijanju LOC koncepta (Learning Online Courses - koncept virtualne mobilnosti).

Provodbu projekta podržavaju predstavnici sa svih fakulteta i odjela na Sveučilištu u Splitu, imenovanih u SEA-EU predstavničko tijelo sastavnica.

Studenti koji aktivno podržavaju provedbu projekta su:

  • Roko Glavinović
  • Tomislav Milošević
  • Karmen Svalina
  • Jerko Šarić
  • Maja Firić

Provedbu SEA-EU projekta na Sveučilištu u Splitu trenutno podržava više od 200 akademskih i administrativnih djelatnika.

Ako želite prijaviti svoju istraživačku grupu te na taj način postati vidljivi ostalim istraživačima unutar alijanse na suradnju, prijavite se ovdje.

Za sve dodatne informacije o projektnim skupinama ili aktivnostima slobodno kontaktirajte SEA-EU ured (seaeu@unist.hr).