Suradnja s partnerskim državama

Svaki tijek mobilnosti unutar aktivnosti Mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja temelji se na međuinstitucijskom sporazumu između visokog učilišta iz programske zemlje i partnerskog visokog učilišta. U sporazumu se definiraju tijekovi mobilnosti, uvjeti, područja studija kao i način priznavanja mobilnosti. Obzirom da partnerska visoka učilišta nisu nositelji ECHE, putem međuinstitucijskog sporazuma visoka učilišta izvan EU obvezuju se poštovati principe Povelje, ali i kvalitativne uvjete organizacije mobilnosti.

Popis sporazuma u sklopu projekata ERASMUS+ Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107) dostupni su na slijedećim linkovima: