Delegacija inicijative „European Universities“ na Sveučilištu u Splitu

Delegacija u sastavu: Fidel Echevarría, voditelj Međunardne doktorske škole za morske studije (EIDEMAR) i osoba zadužena za europske odnose Međunarodnog kampusa izvrsnosti u znanosti o moru (CEIMAR), Sveučilište u Cádizu,  Jose A. Muñoz-Cueto, izaslanik predsjednika University of Cádiz, Beatrice Thomas-Tual, potpredsjednica zadužena za europske i međunarodne poslove, Sveučilište Western Brittany, Piotr Stepnowski, prorektor za istraživanje i vanjsku suradnju Sveučilišta u Gdanjsku i Kamila Chomicz Sokołowska, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Gdanjsku, posjetila je u ponedjeljak , 22. listopada, Sveučilište u Splitu.

Ugledne goste tom prigodom su u Vijećnici Rektorata primili rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Dragan Ljutić te prof.dr.sc. Tomislav Kilić, prorektor za poslovanje, prof.dr.sc. Leandra Vranješ Markić prorektorica za znanost i inovacije, prof.dr.sc. Đurđica Miletić, prorektorica za međunarodnu suradnju, izv. prof.dr.sc. Goran Kardum, prorektor za nastavu, izv.prof.dr.sc. Željko Radića, prorektor za pravne poslove i razvoj, i Ana Ćosić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju. Na sastanku se razgovaralo o pridruživanju Sveučilišta u Splitu inicijativi „European Universities“.