Najave i događanja

Predstavljen projekt: Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić“

Predstavljanje projekta Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić“ , održano je u utorak, 6.  veljače, u vijećnici Rektorata Sveučilišta u Splitu, uz nazočnost prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, rektora Sveučilišta u Splitu, prorektora prof. dr. sc. Marka Rosića i prof. dr. sc. Branka Matulića, Petra Smajića, ravnatelja Studentskog centra Split sa suradnicima Matkom Matkovićem, pomoćnikom ravnatelja i Marijanom Bašićem, arhitekta Ante Kuzmanića, Matea Marušića, zamjenika predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i Aleksandre Banić, voditeljice Ureda za EU projekte.

Projekt je bio prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." te je potpisivanjem ugovora u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije ovaj projekt dobio bespovratna sredstva u iznosu od 32.550.000,00 kuna, ukupna vrijednost projekta je 61.643.911,00 HRK. Korisnik, odnosno Sveučilište u Splitu, obvezno je osigurati sredstva u visini od 28.230.952,00 kuna za financiranje, a to će biti ostvareno uz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i vlastita sredstva partnera projekta Studentski centar Split.

Rektor Anđelinović je uvodno istaknuo kako je riječ o važnom infrastrukturnom projektu, kojim će se povećati kapacitet smještaja ovog Studentskog doma, a pri tome će porasti i studentski standard. Naime, Studentski dom "Bruno Bušić" nije zadovoljavao temeljne zahtjeve za građevinu i druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu, s obzirom da Dom od početka njegove gradnje, odnosno stavljanja u funkciju 1978. godine za potrebe Mediteranskih igara, nije obnavljan. Zbog toga, Dom ove godine nije primio stanare, odnosno studente, već im je dodijeljena subvencija u iznosu od 600 kuna, od čega 400 kuna financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a 200 kuna Studentski centar Split.
Projektom rekonstrukcije namjerava se osigurati 174 smještajne jedinice, za 465 osoba, od čega 121 trokrevetnih soba, 49 dvokrevetnih soba te 4 jednokrevetne sobe prilagođene osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.  
Rektor je naglasio kako će i nakon obnove, odnosno rekonstrukcije i nadogradnje Studentskog doma "Bruno Bušić", i dalje smještajni kapaciteti biti nedostatni za sve studente koji žele smještaj u domovima te je  najavio pripremu potrebne dokumentacije za izgradnju novog doma u Kampusu, uz pomoć EU fondova, za što su već donijete odluke na Senatu Sveučilišta u Splitu, a i dalje traju radnje za kampus Klis.  
                                           
Nadogradnjom četvrtog kata s dvokrevetnim sobama osigurava se povećanje kapaciteta studentskog doma. Na četvrtom katu smještena je 41 dvokrevetna soba sa sanitarnim čvorom. U svrhu očuvanja topline na svim zidovima pročelja biti će izvedena toplinska izolacija, a u svrhu zaštite od buke biti će izvedeni novi pregradni zidovi između smještajnih jedinica i prema hodniku, kao i izmjena svih stavki vanjskih i unutarnjih otvora. Projektom se planiraju postojeći kapaciteti obnoviti i opremiti sukladno potrebama studenata. Osim osiguranja osnovne funkcije smještaja, planiraju se poboljšati i ostali sadržaji studentskog doma, a koji bitno utječu na kvalitetu smještaja, a samim time i na uspješnost obavljanja fakultetskih obaveza. 

Cjelokupni radovi planiraju se odvijati istovremeno kroz jedan građevinski zahvat kako bi se minimiziralo vrijeme u kojem studenti neće moći biti smješteni u studentskom domu. Planirani rok za završetak radova je veljača 2020. godine.

Autorica ovog projekta je Darinka Kuzmanić, dipl. ing. arh., iz Arthitektonskog biroa Ante Kuzmanića. 

          

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu