Najave i događanja

Standard zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar u Registru HKO

Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina na 4. sjednici održanoj 14. srpnja 2017. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava provelo je stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar, predlagatelja Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Riječ je o prvome stručnom vrednovanju prijedloga standarda od nadležnoga sektorskog vijeća u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Slijedom provedenih analiza i vrednovanja, Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina donijelo je pozitivno Stručno mišljenje o upisu standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, kojim predlaže ministru nadležnom za rad upis standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar u Podregistar standarda zanimanja. Konačnu odluku o upisu standarda zanimanja u Podregistar standarda zanimanja donosi, sukladno Zakonu o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, ministar nadležan za rad. Više o 4. sjednici Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina na: http://www.kvalifikacije.hr/cetvrta-sjednica-sektorskog-vijeca-ix-ekonomija-i-