Znanost i tehnologija

Na Medicinskom fakultetu predstavljen EU projekt „Sleep Medicine“

Na Medicinskom fakultetu predstavljen EU projekt „Sleep Medicine“

Predstavljanje EU projekta pod nazivom „Sleep Medicine“ koji podrazumijeva prekograničnu suradnju u pružanju dijagnostičkih i terapijskih usluga medicine spavanja u području južne Hrvatske i zapadne Hercegovine, održano je u srijedu, 19. srpnja, na Medicinskom fakultetu u Splitu. Uz prof. dr. sc. Zorana Đogaša, dekana Medicinskoga fakulteta i voditelja, predstavljanju su nazočili i sudionici projekta s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, partnera u projektu. 

Vrijednost projekta je gotovo 4 milijuna kuna, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima od strane EU u iznosu od 85% i odvijat će se u razdoblju od 01.06.2017. do 30.11.2019.

Ciljevi projekta su analiza postojećeg stanja usluga medicine spavanja u južnoj Hrvatskoj i zapadnoj BiH, definiranje mjera za unaprjeđenje trenutnog stanja na području medicine spavanja u skladu s europskim smjernicama, zajednički razvoj krovnoga Centra za medicinu spavanja u Splitu i novoga Centra za medicinu spavanja u Mostaru u skladu s europskim standardima, izrada trening programa iz medicine spavanja u skladu s europskim smjernicama te izrada zajedničke baze podataka iz medicine spavanja koja će pridonijeti budućim znanstveno-istraživačkim projektima, ali primarno osiguranju bolje zdravstvene skrbi za brojne pacijente s poremećajima spavanja u južnom dijelu RH te za one koji su trenutno u BiH gotovo potpuno nezbrinuti.