Znanost i tehnologija

Pilot-radionice za doktorande u sklopu projekta MODOC - produžen rok za prijave

Pilot-radionice za doktorande u sklopu projekta MODOC - produžen rok za prijave

Pilot-radionice na teme „self-management“, „career-building“, „leadership“ i „professional effectiveness“ održat će se u sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (MODOC).  Na pilot-radionicama od 8. do 11. prosinca provodit će se edukacija doktoranada iz navedenih tema, koristeći se pri tome kurikulumom za razvoj transfernih vještina doktoranada koji je izrađen u prethodnim projektnim aktivnostima.

Zainteresirani za sudjelovanje do 29. studenog 2014. moraju popuniti online prijavu za sudjelovanje: https://docs.google.com/forms/d/1-JfmvM7dLeaN24EUv37cqEli5k4LcHGicFXH-kkyFxg/viewform s popisom termina radionica. Mjesto održavanja je multifunkcionalna dvorana u Sveučilišnoj knjižnici (sjeverni toranj, 2. kat), Ruđera Boškovića 31.

Radionice se održavaju u grupama od 20 ili 10 polaznika, ovisno o radionici. Svi polaznici dobit će potvrdu o sudjelovanju na radionicama.
Projekt provodi Sveučilište u Zagrebu u partnerstvu sa svim hrvatskim sveučilištima. Ovim projektom žele se stvoriti preduvjeti za unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada u skladu s novim zahtjevima tržišta rada te u skladu sa standardima HKO-a, a u cilju uspješnog razvoja karijere mladih doktora znanosti izvan akademske zajednice. 

Pilot-radionice održat će novi treneri sa hrvatskih sveučilišta koji su prošli edukaciju u sklopu projekta. Pilot-radionice imaju za svrhu provjeru koncepta kurikuluma, kao i dovršetak edukacije novih trenera. Iz tog razloga, na pilot-radionicama polaznici bi imali dvostruku ulogu – doktoranada kojima su namijenjene radionice, ali istovremeno i evaluatora radionice, njenog sadržaja i trenera. Na taj način doprinosi se daljnjoj implementaciji radionica za razvoj transfernih vještina doktoranada, kao dodatnog programa unutar postojećih doktorskih studija hrvatskih sveučilišta.
Više informacija o samom projektu MODOC i do sada provedenim aktivnostima možete dobiti na web stranici projekta, www.modoc.hr
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na e-mail: doktorski.studiji@unizg ili na broj telefona (01) 4698-171.