Poziv na sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilista u Splitu

  • Poziv za dostavu prijedloga modula/predmeta ljetne škole - Split summerschool 2017dokument
  • Obrazac Elaborata za program cjeloživotnog učenjadokument
  • Obrazac suglasnosti nastavnikadokument
  • Primjer Elaborata programa Ljetne Škole FGAG-adokument