Kvaliteta

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu predstavlja sveukupnost uspostave kulture kvalitete na Sveučilištu implementacijom Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom području visokog obrazovanja sa svrhom integracije Sveučilišta u nacionalni i europski prostor visokog obrazovanja s razvijenom kulturom kvalitete.