Upis u akademsku godinu 2019./2020.

3. UPISNI KRUG

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote studija Hoteljerstvo i gastronomija obavljat će se u Makarskoj, Franjevački put 1, 27. rujna 2019. godine u vremenu od 10 do 13 sati.

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani
  • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (nije potrebno za studente prijavljene preko NISpVU)
  • dvije fotografije veličine 35mm x 45mm
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu
  • dokaz kojim se potvrđuje uplata upisnine u iznosu od 400,00 kn
  • dokaz kojom se uplaćuje školarina u iznosu od 7000 kn ( za one studente koji upisuju po drugi put prvu godinu studija)

 

Uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa redovitih studenata u iznosu od 400,00 kuna popunjava se na slijedeći način:

Primatelj: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35,

IBAN: HR0524070001100578938

Model 00 Poziv na broj: 2900-OIB studenta

Opis plaćanja: troškovi upisa za 2019./2020.

Iznos: 400,00 kn.

 

*Troškovi studija redovitih studenata koji su prethodno studirali u statusu redovitog studenta na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj na istoj razini studija, a u akademskoj godini 2019./2020. ponovo upisuju prvu godinu studija iznose, sukladno odluci Senata Sveučilišta u Splitu 7.000,00 kn (slovima: sedamtisuća kuna) i mogu se platiti u dva jednaka obroka (prvi odmah pri upisu, drugi do kraja zimskog semestra). 

Primatelj: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35,

IBAN: HR0524070001100578938

Model 00 Poziv na broj: 2900-OIB studenta

Opis plaćanja: školarina za 2019./2020.

Iznos: 7000,00 kn.