Uvjeti upisa

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa za akademsku godinu 2020./2021.
Na natječaj za upis Preddiplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstvo i gastronomija mogu se prijaviti kandidati koji imaju položenu državnu maturu i nalaze se na rang listi Središnjeg prijavnog ureda. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja;

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – 30%,

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (matura obvezna) – 70%,

Hrvatski jezik (razina B) – 25%,

Matematika (razina B) – 20%,

Strani jezik (razina A) – 25%.

Kandidati koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Biologija ili Kemija ostvaruju pravo na izravan upis.

 

Upisna kvota za I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstvo i gastronomija za 2020./21. godinu iznosi kako slijedi:

 

Državljani RH

(i državljani ostalih EU zemalja)

Strani državljani (izvan EU)

Kandidati iznad 24 godine*

 
Ukupna

upisna kvota

30

0

0

30