Rezultati studentskih anketa

Studentske ankete koje provodi Sveučilište u Splitu važan su element cjelovitog sustava za osiguravanje kvalitete. Cilj svih anketa jest uočavanje problema i pronalaženje načina za njihovo otklanjanje. Izravni cilj nije stvaranje "sukobljenih“ strana, niti je primarni cilj kažnjavanje pojedinaca, jer takav pristup ne doprinosi napretku, nego je cilj dobivanje značajnih informacija koje će pomoći da se mjerama za poboljšanje osiguraju kvalitetni ishodi učenja i kvalitetan rad i život studenata. Sve ankete su anonimne, prema odlukama Senata Sveučilišta u Splitu obvezne su za sastavnice, a za studente su dobrovoljne.

Ankete su jedini način da se dobiju informacije iz perspektive studenata. Studenti kao izravni korisnici mogu najbolje procijeniti neke elemente nastave, pri čemu je važno prikupiti i ostale indikatore kvalitete sveučilišnog obrazovnog procesa. Važno je uzeti u obzir i prostor, opremu, broj studenata, broj zaposlenika i sve ostale čimbenike koji utječu na kvalitetu nastave, a nisu u području utjecaja samih nastavnika.

Za unaprjeđenje kvalitete svih aspekata studiranja važna je svaka informacija neovisno o broju ispunjenih upitnika. Uprave Sveučilišta i sastavnica te nastavnici reagiraju na svaku poruku.  Nakon svake odrađene ankete Senatu Sveučilišta u Splitu podnose se Izvješća o rezultatima i predlažu se mjere za poboljšanje kvalitete svih sadržaja, a posebno onih sa kojima su studenti bila najmanje zadovoljni. Naravno, što je više ispunjenih upitnika, informacije "imaju veću težinu“.

Iskustvo i rezultati pokazuju da većina elemenata obrazovnog sustava Sveučilišta u Splitu ima zadovoljavajuće procjene. Važno je analizirati razloge koji su doveli do ekstremno niskih procjena, te planirati aktivnosti koje mogu dovesti do poboljšanja kvalitete lošije procijenjenih elemenata.

 

Ne Sveučilištu u Splitu provode se tri ankete:

  • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 
  • Studentsko vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života 
  • Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija 
U niže navedenim padajućim izbornicima nalaze se detalji o svakoj anketi kao i rezultati dosada provedenih vrednovanja.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa na Sveučilištu u Splitu, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete nastave, počela se provoditi akademske godine 2008./09. u skladu s Pravilnikom o postupku vrednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata od 27. listopada 2008.

Na prijedlog Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, Senat je na svojoj 90. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine usvojio novi Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu te novi anketni upitnik.

Cilj je provođenja postupka ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

DOKUMENTI:

Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu 
Upute anketaru

 

REZULTATI PROVEDENIH VREDNOVANJA – zbirni rezultati za Sveučilište:

Akademska godina 2016./2017.

Akademska godina 2015./2016.

Akademska godina 2014./2015.

Akademska godina 2013./2014.

Akademska godina 2012./2013.

Akademska godina 2011./2012.

Akademska godina 2010./2011.

Akademska godina 2009./2010.

Akademska godina 2008./2009.

Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti.

Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 60.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

DOKUMENTI:

Postupak provođenja studentskog vrednovanja rada administrativnih službi i drugih vidova studentskog života (izvadak iz Priručnika)
Anketni upitnik za studentskog vrednovanja rada administrativnih službi i drugih vidova studentskog života

 

REZULTATI: 

Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.

Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 61.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

DOKUMENTI:

Postupak provođenja studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija (izvadak iz Priručnika)
Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

 

REZULTATI: