Članstvo

Sveučilište u Splitu ostvaruje članstvo u  više sveučilišnih mreža i međunarodnih udruga:

EUA - EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES

UNIMED

DANUBE RECTOR'S CONFERENCE

INTER UNIVERSITY CENTRE DUBROVNIK

  • An independent international centre for advanced studies
  • Don Frana Bulića 4, 20000 Dubrovnik Croatia
  • Tel: 385 20 413 626, 413 627
  • Fax: 385 20 413 628
  • E-mail: iuc@iuc.hr
  • Web page: http://www.iuc.hr