Natječaji

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja Erasmus+ (KA107) – omotnica IPA - Beograd, Mostar, Novi Sad

Sveučilište u Splitu dana 10. veljače 2017. raspisuje NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica IPA - Beograd, Mostar, Novi Sad

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Tablica Erasmus+ (KA107) bilateralnih sporazuma za aktivnost mobilnosti osoblja

Rok za prijavu: 9.3.2017.

Realizacija mobilnosti: 24.04.2017. za osoblje, a zaključno s 15.7.2018.

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja (Teaching):

1.      Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2.      Prijavni obrazac osoba s posebnim potrebama

3.      Europass CV na engleskom

4.      Preslika prve stranice putovnice

5.      Potvrda o zaposlenju matične ustanove

6.  Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne(partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Teaching) te kandidata

 

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training):

1.      Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2.      Prijavni obrazac osoba s posebnim potrebama

3.      Europass CV na engleskom

4.      Preslika prve stranice putovnice

5.      Potvrda o zaposlenju matične ustanove

6.  Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne(partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training) te kandidata

 

Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

Dodatni kriteriji:

FESB

PMF

EF

FGAG

FF 

 

PRAVST

KIF

SOSSM

MF

PFST

SOSS

 

Erasmus+ vodič