Natječaji

Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus + KA107 -omotnica Industrijalizirana Amerika- SAD, The Pennsylvania State University

Sveučilište u Splitu dana 11. rujna 2017. raspisuje natječaj za mobilnost nastavnog  osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica Industrijalizirana Amerika - SAD, The Pennsylvania State University

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 25. 9. 2017.

Realizacija mobilnosti može se ostvariti po objavi rezultata (konačne Odluke) do zaključno s 15. 7. 2018.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training):

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2. Prijavni obrazac osoba s posebnim potrebama 

3. Europass CV na engleskom

4. Preslika prve stranice putovnice

5. Potvrda o zaposlenju matične ustanove

6. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku popunjava se Staff Mobility Agreement for Training)

7. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

8. Dodatni kriteriji

- Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Erasmus+ vodič