Natječaji

Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studija između programskih i partnerskih država Erasmus+ (KA107) – omotnica IPA- Mostar, Sarajevo

Sveučilište u Splitu dana 15. siječnja 2018. raspisuje natječaj za studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica IPA- Mostar, Sarajevo, BIH

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 15.2.2018.

Mobilnost se može realizirati u akademskoj 2018./19. godini do zaključno s  15. 7. 2019.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu studija:

1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac za studente 

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

3. Europass CV na engleskom

4. Preslika prve stranice putovnice/osobne iskaznice

5. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku

6. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

7. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ako je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).

8. Sporazum o učenju u svrhu studija (Learning Agreement)

9. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

10. Kriteriji sastavnica: Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnjeFakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 

Erasmus+ vodič

Obrazac odluke o rang listi sastavnice