Natječaji

Odluka o odabiru kandidata u okviru programa Erasmus+ KA 107 - omotnica IPA - Beograd, Mostar, Novi Sad

Odluka o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus + KA 107- omotnica IPA- Beograd- Mostar- Novi Sad (2016.-2017.)

 

Odluka Lista1