Natječaji

Odluka o odabiru kandidata u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru

Odluka o odabiru kandidata u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru

Odluka o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru ak. god. 2015./2016.


Odluka

Lista 1, lista 2a i 2b