Novosti

Intervju s prof. Nikicom Mihaljević

Intervju s prof. Nikicom Mihaljević

Niže možete pročitati Intervju s prof. Nikicom Mihaljević s Filozofskog fakulteta (Sveučilište u Splitu) koja je jedina iz Hrvatske gostujući profesor na prestižnom Sveučilištu u Macerati osnovanom daleke 1290. godine!

http://www.cronachemaceratesi.it/2017/10/31/da-dante-a-manzoni-unimc-riscopre-lamore-dei-croati-per-la-letteratura-italiana/1027656/