Bilateralni sporazumi

Osim međunarodne suradnje koju koordiniraju određeni programi financirani izvana, Sveučilište u Splitu također surađuje na bilateralnoj osnovi sa visokoškolskim institucijama.
Sveučilište tretira bilateralni sporazum kao sporazum o međunarodnoj suradnji između dvaju sveučilišta, koji je zaključen kako bi pokrenuo zajedničku inicijativu ili intenzivirao postojeće kontakte.
Glavna svrha je stvoriti prilike za mobilnost studenata i osoblja van Europe.

Vrste sporazuma:

Memorandum o razumijevanju/Memorandum o suradnji: sklopljen zarazdoblje od najviše tri godine

Bilateralni sporazum: zaključivanje ovog sporazuma sastoji se od dvije faze:
1. "Pismo namjere" : predradnja zaključivanja "Sporazuma o suradnji", u kojem se dogovara organizacija mobilnosti.
2. Nakon toga je moguće zaključiti ''Sporazum o suradnji ", gdje se konkretnije i detaljnije utvrđuju angažmani na području suradnje i mobilnosti.

Moguće aktivnosti u okviru bilateralnog sporazuma:

  • rad na zajednički dogovorenim temama
  • razmjena nastavnog osoblja
  • razmjena studenata
  • zajedničko publiciranje
  • razmjena informacija od obostranog interesa
  • ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.

RB

NON EU

LINK NA USTANOVU

1.

AUSTRALIJA

MACQUARIE UNIVERSITY SYDNEY

2.

BOCVANA

UNIVERSITY OF BOTSWANA

3.

BOSNA I HERCEGOVINA

SVEUČILIŠTE „VITEZ“ TRAVNIK

4.

SVEUČILIŠTE U SARAJEVU

5.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

6.

SVEUČILIŠTE U ZENICI

7.

CRNA GORA

SVEUČILIŠTE U CRNOJ GORI

8.

ČILE

UNIVERSITA CATOLICA DEL NORTE

9.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

10.

INDONEZIJA

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY YOGYAKARTA

11.

DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY

12.

JAPAN

KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY

13.

NIGATA UNIVERSITY

14.

JUŽNA KOREJA

HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

15.

KANADA

UNIVERSITY OF OTTAWA

16.

UNIVERSITY OF WATERLOO

17.

KAZAHSTAN

PHYSICO-TECHNICAL FACULTY OF THE AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

18.

KINA

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

19.

KOSOVO

UNIVERSITY OF MITROVICA „ISA BOLETINI“

20.

MAKEDONIJA

SVEUČILIŠTE GOCE DELČEV

21.

SVEUČILIŠTE SV. KIRIL I METODIJ, SKOPJE

22.

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA

23.

NORVEŠKA

SOR TRONDELAG UNIVERSITY COLLEGE-FACULTY OF NURSING

24.

RUSIJA

SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY

25.

SRBIJA

SVEUČILIŠTE U BEOGRADU

26.

SVEUČILIŠTE U NOVOM SADU

27.

ŠVICARSKA

EUROPSKA POSLIJEDIPLOMSKA ŠKOLA LEUK-STADT

28.

ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE EPFL

29.

HES-SO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS WESTERN SWITZERLAND

30.

UNIVERSITY OF LUCERNE

31.

TURSKA

ULUDAG SVEUČILIŠTE U BURSI

32.

USA

SEATTLE COLLEGE DISTRICT

33.

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY

34.

MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

35.

UNIVERSITY OF NEW HAVEN

36.

THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

37.

NEW MEXICO INSTITUTE OF MINING AND TECHNOLOGY

RB

EU

LINK NA USTANOVU

1.

AUSTRIJA

FH JOANNEUM

2.

FRANCUSKA

PARIS II

3.

L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

4.

L'UNIVERSITE D'ORLEANS

5.

ITALIJA

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, ANCONA

6.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI

7.

UNIVERSITY OF TERAMO

8.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

9.

UNIVERSITY OF TRIESTE

10.

UNIVERSITY OF MOLISE

11.

UNIVERSITA EUROPEA DI ROMA

12.

UNIVERSITY OF CAGLIARI

13.

UNIVERSITY „G.D.ANNUNZIO“ OF CHIETI-PESCARA

14.

UNIVERSITY OF MACERATA

15.

NIZOZEMSKA

ROTTERDAM UNIVERSITY

16.

NJEMAČKA

FREIE UNIVERSITAT BERLIN

17.

FACHHOCHSHULE AACHEN

18.

COBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS

19.

POLJSKA

CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

20.

PONTIFICAL UNIVERSITY OF JOHN PAUL II

21.

POLISH NAVAL ACADEMY

22.

WARMIA I MAZURY-SVEUČILIŠTE U OLSZTYNU

23.

TEHNIČKO SVEUČILIŠTE U WROCLAWU

24.

MAĐARSKA

KAROLY ROBERT COLLEGE

25.

RUMUNJSKA

THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA

26.

SLOVENIJA

SVEUČILIŠTE U MARIBORU

27.

ŠVEDSKA

KRISTIANSTAD UNIVERSITY