Javna nabava

Smiljana Bezić dipl. iur. Voditeljica Odjela za nabavu
385 21 348 163
Ivana Bakotin Košta dipl. oec. Voditeljica Odjeljka za nabavu
385 21 348 163
dipl.oec. Marija Palaversa stručna savjetnica
+385 21 348 163
mag.oec. Bože Tadić viši stručni referent Odjel za nabavu
+385 21 348 163