Postupci nabave

Postupci nabave (Sveučilište u Splitu)

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0001167
Usluge mobilne telefonije
18.01.2018. 07.02.2018. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0000643
Adaptacija zgrade Poljička cesta 35 u Splitu
11.01.2018. 02.02.2018. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0024602
Multimedijska oprema
24.11.2017. 15.12.2017. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0024497
Namještaj
24.11.2017. 14.12.2017. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-002351
Universitas - sveučilišne novine
14.11.2017. 04.12.2017. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0019959
Multimedijska oprema
28.09.2017. 18.10.2017. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0018970
Namještaj: 2. grupa predmeta nabave - Konferencijske sjedalice
15.09.2017. 05.10.2017. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0018970
Namještaj: 1. grupa predmeta nabave - Razni namjestaj
15.09.2017. 05.10.2017. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0011085
Osobna računala
06.06.2017. 27.06.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0008398
Osobna računala
03.05.2017. 23.05.2017. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0027728
Tiskanje i distribucija UNIVERSITASA – hrvatske sveučilišne novine
13.12.2016. 10.01.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0026479
Uredski namještaj
28.11.2016. 20.12.2016. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0015315
Osobna računala
11.07.2016. 29.07.2016. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0014444
Uredski namještaj za zgradu 3 fakulteta
1.7.2016 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0014456
Namještaj za laboratorije
1.7.2016 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S002-0014481
Školski namještaj
1.7.2016 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S002-0015315
Osobna računala
11.7.2016 29.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0005909
Namještaj za zgradu 3 fakulteta
18.03.2016 27.04.2016 poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0039053
Namještaja za amfiteatre
22.12.2015 13.01.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0038714
UNIVERSITAS – hrvatske sveučilišne novine
18.12.2015 11.01.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0035978
Oprema i komponenti za nadogradnju infrastrukture, (fantomska) glava; Set za širokopojasno mjerenje dielektričnih parametara tkiva Osciloskop za mjerenje dielektričnih parametara tkiva. RF senzor snage i komponenti za nadogradnju optičkog mikroskopa
17.11.2015 14.12.2015 sklopljeni ugovori
Prirodoslovno-matematički fakultet
2015/S 002-0035902
Wafer i supstrat CMOS čipova
16.11.2015 07.12.2015 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0031290
Opremanja žute sobe
23.09.2015 12.10.2015 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0030676
Wafer i supstrat CMOS čipova, tj. trodimenzionalnih čipova s igličastim strukturama za in-vitro uzgoj auditornih neurona
16.09.2015 26.10.2015 poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0023610
NAMJEŠTAJ
23.06.2015. 13.07.2015. u 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0021011
Nabava laboratorijskog potrošnog materijala, uređaja za nadzor i kontrolu te optičkog mikroskopa za projekt “Jačanje kapaciteta za primjenu i transfer tehnologije mikro-elektromehaničkih sustava na Sveučilištu u Splitu” (MEMSplit)
25.5.2015 15.6.2015 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0020836
OSOBNA RAČUNALA S OPERATIVNIM SUSTAVOM
22.5.2015 10.6.2015 13:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0012146
Oprema za definiranje i nanošenje mikrostrukture na tankim filmovima i prateća oprema
23.03.2015. 04.05.2015. u 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0058043
Usluga tiskanja i distribucije sveučilišnog lista Universitas
17.12.2014. 07.01.2015. 10:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0057849
osobna računala
16.12.2014. 09.01.2015. u 10:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0036140
osobna računala
24.07.2014. 26.8.2014 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0030248
Opskrba električnom energijom
18.06.2014. 10.07.2014. u 09:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0007813
3.faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
17.02.2014. 14.03.2014. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 003-0003567
LabVIEW
27.01.2014. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 003-0003470
Tiskanje i distribucija sveučilišnog lista Universitas
12.12.2013. 8.01.2014. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 002-0080387
Osobna računala sa operativnim sustavom
25.09.2013. 15.10.2013. u 10:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 002-0049267
Opskrba električnom energijom
29.05.2013. 18.06.2013. do 11:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 003-0030910
Rekonstrukcija građevine Kopilica 5, Split
04.04.2013. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0086304
Osobna računala s operativnim sustavom
30.11.2012. 20.12.2012. do 09:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0082043
Tiskanje i distribucija sveučilišnog lista "UNIVERSITAS"
20.11.2012. 10.12.2012 u 11:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0059200
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji objekta "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
12.9.2012 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0057611
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na objektu "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
06.09.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0043058
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Umjetničke akademije. Prostorna jedinica 4 na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu, arhitektonski projektanski nadzor prilikom izvođenja radova na izgradnji zgrade Um
20.07.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0041577
Projektori i platna za projekciju
17.07.2012. 06.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0040634
Školske ploče
13.07.2012. 02.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0039978
1. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split, dodatni radovi
12.07.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0033586
Školski namještaj
21.06.2012. 12.07.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0029714
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na po području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
13.06.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0026898
Usluge mobilne telefonije
04.06.2012. 26.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0021911
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
21.05.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0019334
Opskrba električnom energijom
14.05.2012. 04.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0016314
2. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
03.05.2012. 23.05.2012. u 14:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-00/0013097
Nepredviđeni radovi 1. faze rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
23.04.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-148735-141211
Usluga tiskanja i distribucije
15.12.2011. 21.12.2011. do 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-108319-010311
Opremanje namještajem "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
02.03.2011. 18.04.2011. u 12:00 h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-106477-170211
Opskrba električnom energijom prostora Sveučilišta u Splitu
18.02.2011. 23.02.2011. u 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-100795-110111
Usluga tiskanja i distribucije
12.01.2011. 27.01.2011. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-135733-230910
Usluge davanja kredita
24.09.2010. 15.10.2010. do 10:00h poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
N-16-M-105661-160210
Usluge mobilne telefonije
17.02.2010. 26.02. 2010. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-105407-150210
Studentski indeksi
16.02.2010. 22.02.2010. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-153007-181209
Usluga tiskanja i distribucije
21.12.2009 08.01.2010. sklopljeni ugovori