Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Rektoratu Sveučilišta u Splituza prijam jednog polaznika/ce za rad na poslovima u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu.

Više informacija nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 

Dokumenti