Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ prima se polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu:

- prijam jednog polaznika za rad na poslovima na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu obavijesti.

Dokumenti