Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Sveučilište u Splitu objavljuje JAVNI POZIV za prijam jednog polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Rektoratu Sveučilišta u Splitu.

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ prima se polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Rektoratu Sveučilišta u Splitu:

Ured za znanost:
- za prijam jednog (1) polaznika za rad na poslovima Ureda za znanost Sveučilišta u Splitu
Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Dokumenti