Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Sveučilište u Splitu objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Rektoratu Sveučilišta u Splitu.

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ prima se polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Rektoratu Sveučilišta u Splitu:
1.    Ured za međunarodnu suradnju:
- za prijam jednog polaznika/ce za rad na poslovima radnog mjesta stručnog suradnika za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju (radno mjesto I. vrste – stručni suradnik) u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu.

Sve informacije nalaze se u prilogu obavijesti.

Dokumenti