Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Sveučilište u Splitu objavljuje JAVNI POZIV za prijam dva (2) polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Rektoratu Sveučilišta u Splitu.

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se dva (2) polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Rektoratu Sveučilišta u Splitu:

1.    Ured za međunarodnu suradnju:
-    za prijam dva polaznika za rad na poslovima radnog mjesta stručnog suradnika za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju (radno mjesto I. vrste – stručni suradnik) u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu

Sve informacije nalaze se u prilogu obavijesti.

Dokumenti