Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Sveučilište u Splitu objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Rektoratu Sveučilišta u Splitu

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ prima se polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Splitu:

1. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove:
- za prijam jednog polaznika/ce za rad na poslovima radnog mjesta stručnog suradnika za opće poslove (radno mjesto I. vrste – stručni suradnik) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Sveučilišta u Splitu.

Sve informacije nalaze se u prilogu obavijesti.

Dokumenti