Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Sveučilište u Splitu objavljuje Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Rektoratu Sveučilišta u Splitu

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ prima se polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Rektoratu Sveučilišta u Splitu:
Služba za nastavu, kvalitetu i kulturu:

- za prijam jednog polaznika/ce za rad na poslovima radnog mjesta stručnog suradnika za praćenje nastavnih aktivnosti (radno mjesto I. vrste – stručni suradnik) u Službi za nastavu kvalitetu i kulturu, Uredu za nastavu Sveučilišta u Splitu.

Dokumenti