Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Sveučilište u Splitu objavljuje JAVNI POZIV za prijam jednog (1) polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Rektoratu Sveučilišta u Splitu.

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ prima se jedan (1) polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Rektoratu Sveučilišta u Splitu:
 Služba za znanost, međunarodnu suradnju i projekte: Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Sve informacije nalaze u dokumentu u prilogu.

Dokumenti