Natječaji

Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Stručni suradnik za poslove nastave (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u trajanju od 1 godine, zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu

2. Stručni suradnik u studentskoj službi za zajedničke, združene i međusveučilišne studije (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u trajanju od 6 mjeseci, zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu

4. Stručni suradnik za projekte (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u trajanju od 1 godine, zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- iskustvo u radu na međunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja financiranim iz fondova i programa EU,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu

5. Stručni suradnik za poslove unutarnje revizije (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u trajanju od 1 godine, zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u obavljanju financijsko – računovodstvenih poslova ili poslova unutarnje revizije,

- stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ili ga steći u roku od 1 (jedne) godine dana od dana sklapanja ugovora o radu za ovo radno mjesto,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu

6. Administrativni referent za poslove pismohrane i protokola (Administrativni referent – Radno mjesto III. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- stečena srednja stručna sprema (SSS),

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu

7. Spremač (Radno mjesto III. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- stečena srednja stručna sprema (SSS),

- najmajmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

 

Dokumenti