Natječaji

Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto:

1. Stručni suradnik za pravne poslove (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje pravo (magistar prava), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani pravnik) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu

2. Stručni suradnik za obračun plaća i drugih primanja (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija (magistar ekonomije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu

3. Stručni suradnik za financijsko poslovanje (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija (magistar ekonomije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu

4. Stručni savjetnik za nabavu (Stručni savjetnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija (magistar ekonomije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva,
- posjedovanje certifikata u području javne nabave,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
5. Viši stručni referent za nabavu (Viši stručni referent – Radno mjesto II. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 (tri) godine, čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova, iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija (sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomije), odnosno stručni dodiplomski studij čijim se završetkom stjecala viša stručna sprema (VŠS) sukladno ranijim propisima, čiji je stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik ekonomije,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- posjedovanje certifikata u području javne nabave, a ukoliko ga nema dužan ga je steći u roku od 1 (jedne) godine dana od dana sklapanja ugovora o radu za ovo radno mjesto,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu

6. Stručni savjetnik za uređivanje internetskih stranica, komuniciranje i izdavaštvo (Stručni savjetnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva,
- iskustvo u radu u medijima i poslovima odnosa s javnošću,
- iskustvo u dizajniranju i uređivanju internetskih stranica,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu

Sve ostale informacije nalaze se u dokumentu u prilogu obavijesti.

Dokumenti