Natječaji

Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto

1. Rukovoditelj odsjeka za studentski sport (Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi – Položaj I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje kineziologija (magistar kineziologije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) kineziološke struke sukladno ranijim propisima,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na poslovima u području sporta i rekreacije,
- iskustvo u organizacijskim poslovima,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

2. Stručni suradnik za sport/Voditelj odsjeka za studentski sport (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste/Voditelj odsjeka – Položaj II. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, iz područja društvenih znanosti – polje kineziologija, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) kineziološke struke sukladno ranijim propisima, ili
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 (tri) godine, čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova, iz područja društvenih znanosti – polje kineziologija (sveučilišni ili stručni prvostupnik), odnosno stručni dodiplomski studij čijim se završetkom stjecala viša stručna sprema (VŠS) kineziološke struke sukladno ranijim propisima, čiji je stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva za izvršitelja iz alineje 1., odnosno najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva za izvršitelja iz alineje 2.,
- iskustvo u području sveučilišnog sporta i rekreacije,
- iskustvo u organizacijskim poslovima,
- znanje engleskog jezika,
-znanje rada na računalu.

3. Unutarnji revizor (Stručni savjetnik za poslove unutarnje revizije – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena do povratka radnice s rodiljnog dopusta

Uvjeti:
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,
-    najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u obavljanju poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
-    stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ili ga steći u roku od 1 (jedne) godine dana od dana sklapanja ugovora o radu za ovo radno mjesto,
-    znanje engleskog jezika,
-    znanje rada na računalu.


Sve ostale informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Dokumenti