Natječaji

Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto
1. Stručni suradnik za poslove nastave (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

2. Voditelj odjeljka za transfer tehnologije (Voditelj odjeljka - Položaj I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine zbog povećanog obima poslova 

Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva,
- iskustvo u radu na području transfera tehnologije i zaštite intelektualnog vlasništva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu ove obavijesti.

Dokumenti