Natječaji

Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za radna mjesta

1. Voditelj odjeljka za kapitalne investicije (Voditelj odjeljka – Položaj I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti (magistar inženjer tehničke struke), odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja tehničkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

2. Stručni suradnik za poslove nastave (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog obima poslova

Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

3. Stručni suradnik za praćenje nastavnih aktivnosti (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine zbog povećanog obima poslova

Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

4. Stručni suradnik za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- iskustvo u radu na međunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

5. Stručni suradnik za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- iskustvo u radu na međunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

6. Stručni suradnik za projekte (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- iskustvo u radu na međunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja financiranim iz fondova i programa EU,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

7. Unutarnji revizor (Stručni savjetnik za poslove unutarnje revizije – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena do povratka radnice s rodiljnog dopusta

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u obavljanju poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
- stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ili ga steći u roku od 1 (jedne) godine dana od dana sklapanja ugovora o radu za ovo radno mjesto,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

Sve informacije nalaze se u prilogu obavijesti.

 

Dokumenti