Natječaji

Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta
1. Rukovoditelj Službe za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove (Rukovoditelj područnog ureda ili službe – Položaj I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje pravo (magistar prava), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani pravnik) sukladno ranijim propisima,
-najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u javnom sektoru,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

2. Stručni suradnik za opće poslove (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 
Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje pravo ili ekonomija (magistar prava ili magistar ekonomije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

3. Rukovoditelj pododsjeka za pravne poslove (Rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi – Položaj I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 
Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje pravo (magistar prava), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani pravnik) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

4. Rukovoditelj odsjeka za savjetovanja studenata (Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi – Položaj I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje psihologija (magistar psihologije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani psiholog) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na poslovima u području sporta i rekreacije,
- iskustvo u organizacijskim poslovima,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

Sve informacije nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Dokumenti