Natječaji

Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto

Unutarnji revizor (Stručni savjetnik za poslove unutarnje revizije – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena do povratka radnice s rodiljnog dopusta

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u obavljanju poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,

- stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ili ga steći u roku od 1 (jedne) godine dana od dana sklapanja ugovora o radu za ovo radno mjesto,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

Sve informacije nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Dokumenti