Natječaji

NATJEČAJ za radno mjesto stručnog suradnika (asistenta) na projektu H2020 HEIRRI

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za jedno radno mjesto stručnog suradnika (asistenta) na pola radnog vremena na projektu H2020 HEIRRI – Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation.
Voditeljica projekta je Prof. Ana Marušić, MD, PhD (ana.marusic@mefst.hr), Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Prijave se predaju u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split, Republika Hrvatska s naznakom: Natječaj za radno mjesto Znanstveni novak na projektu HEIRRI.

Sve informacije o uvjetima natječaja i načinu podnošenja prijave nalaze se u prilogu vijesti.

Dokumenti