Natječaji

Natječaj za stručnog suradnika na projektu

Sveučilište u Splitu raspisuje
NATJEČAJ za  prijem:

stručnog suradnika (asistenta) na projektu „H2020 HEIRRI – Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation“, na pola radnog vremena na određeno vrijeme do kraja provedbe projekta.

Voditeljica projekta je Prof. Ana Marušić, MD, PhD (ana.marusic@mefst.hr), Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Prijave treba sadržavati životopis u Europass formi, motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se predaju u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split, Republika Hrvatska i u elektroničkom obliku na e – mail adresu: ana.marusic@mefst.hr s naznakom: Natječaj za radno mjesto „stručni suradnik (asistent) na projektu HEIRRI“. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Mjesto rada: Medicinski fakultet Sveučilištu u Splitu. S odabranim kandidatima sklapa se ugovor o radu na nepuno radno vrijeme, određeno vrijeme do kraja provedbe projekta.

Potrebne kvalifikacije i opis poslova za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK (asistent) 1 radno mjesto na pola radnog vremena na određeno vrijeme do kraja provedbe projekta

Kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo:

•    završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine (titula doktora medicine);
•    interes i sposobnost za teorijsko i eksperimentalno istraživanje;
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
•    napredno poznavanje rada na računalu.
•    iskustvo u komunikaciji s učenicima i javnosti
•    iskustvo u organizaciji znanstvenih skupova ili radionica
•    iskustvo u radu na temama iz područja odgovornog istraživanja i inovacija

Opis poslova: 

•    pretraživanje literature i izrada sustavnih pregleda;
•    provođenje edukacijskih intervencija u okviru projekta,
•    sudjelovanje u međunarodnim skupovima i predstavljanje projekta HEIRRI na međunarodnim skupovima i sastancima.

Prednost imaju kandidati s iskustvom u statističkoj obradi podataka i kvalitativnim istraživanjima.

Natječaj u prilogu

Dokumenti