Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište u Splitu – Rektorat uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Sveučilišta u Splitu, i to:

- putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama"  ili donijeti osobno u pisarnicu
- na adresu Rektorat Sveučilišta u Splitu, Livanjska 5, od 8 do 16 sati 
- putem elektroničke pošte na adresu: branko.matulic@unist.hr
- telefonom na broj: 021/558-239

Službenik za informiranje je prof.dr.sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost.

Pisani zahtjev mora sadržavati:
naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište

podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Sveučilište u Splitu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.).
 
PREDLOŠCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA