Sastavnice

 • Ekonomski fakultet u Splitu
 • Adresa: Cvite Fiskovića 5, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 430-600 i 430-700
 • Fax: 021/ 430-701
 • E-mail: dekanat@efst.hr
 • Web: www.efst.hr
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu /FESB/
 • Adresa: Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 305-777
 • Fax: 021/ 463-877
 • E-mail: dekanat@fesb.hr
 • Web: www.fesb.hr
 • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
 • Adresa: Ulica Matice hrvatske 15, 21000 Split
 • Telefon: centrala: 021/ 303-333
  studentska služba: 021/ 303-303
  tajnica: 021/ 303-304
 • Fax: 021/ 465-117
 • E-mail: dekan@gradst.hr
 • Web: www.gradst.hr
 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Adresa: Sinjska 2, 21000 Split
 • Telefon: centrala: 021/ 38 61 22, dekanat: 021/ 38 41 44
 • Fax: 021/ 32 92 88
 • E-mail: dekanat@ffst.hr
 • Web: www.ffst.hr
 • Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
 • Adresa: Zrinsko-frankopanska 19 , 21001 Split, p.p.329
 • Telefon: +385-21-308-300; 386-142; 386-143
 • Fax: 021/ 386-144
 • E-mail: office@kbf-st.hr
 • Web: www.kbf-st.hr
 • Kineziološki fakultet u Splitu
 • Adresa: Teslina 6, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 302-440 - centrala
  021/ 302-447 - dekanat
 • Fax: 021/ 302-449
 • E-mail: dekanat@kifst.hr
 • Web: www.kifst.hr
 • Medicinski fakultet u Splitu
 • Adresa: Šoltanska 2, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 557-918 i 557-900
 • Fax: 021/ 465-212
 • E-mail: office@mefst.hr
 • Web: www.mefst.hr
 • Međusveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda u Splitu
 • Adresa: Put Duilova 11, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 434-490
 • Fax: 021/ 434-491
 • E-mail: office@medp.unist.hr
 • Web: www.medp.unist.hr
 • Pravni fakultet u Splitu
 • Adresa: Domovinskog rata 8, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 393-500 , 021/ 393-572
 • Fax: 021/ 393-572
 • E-mail: dekanat@pravst.hr
 • Web: www.pravst.hr
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu /PMF/
 • Adresa: Teslina 12/III, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 385-133
 • Fax: 021/ 384-086
 • E-mail: dekanat@pmfst.hr
 • Web: www.pmfst.hr
 • Sveučilišni odjel za forenzične znanosti u Splitu
 • Adresa: Ruđera Boškovića 31, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 471-001
 • Fax: 021/ 471-001
 • E-mail: forenzika@unist.hr
 • Web: forenzika.unist.hr
 • Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu
 • Adresa: Livanjska 5/III, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 348-900 ured pročelnika
  021/ 346-886 studentska služba
 • Fax: 021/ 348-900
 • E-mail: procelnik@oss.unist.hr
 • Web: www.oss.unist.hr
 • Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu
 • Adresa: Livanjska 5/II, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 558-214
 • Fax: 021/ 348-163
 • E-mail: tihana@unist.hr
 • Web: more.unist.hr/
 • Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu
 • Adresa: Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
  Ruđera Boškovića 31 (III. kat)
  P.P. 464
  21000 Split
 • Telefon: 021 564 800 (tajnica pročelnika)
  021 564 806 i 564 807 (Studentska referada)
 • Fax: 021 564 819
 • E-mail: ured@ozs.unist.hr
 • Web: ozs.unist.hr
 • Umjetnička akademija u Splitu
 • Adresa: Zagrebačka 3, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 342-214; 342-801
 • Fax: 021/ 342-801
 • E-mail: office@umas.hr
 • Web: www.umas.hr

Ostale sastavnice

 • Sveučilišna knjižnica u Splitu
 • Adresa: Ulica Ruđera Boškovića 31 21000, Split
 • Telefon: 021 434 800
 • Fax: +385 (0) 21 434 801
 • E-mail: mailto:svkst@svkst.hr
 • Web: www.svkst.hr