Sastavnica - Detalji

  

Ekonomski fakultet u Splitu

  • Adresa: Cvite Fiskovića 5, 21000 Split
  • Telefon: 021/ 430-600 i 430-700
  • Fax: 021/ 430-701
  • E-mail: dekanat@efst.hr
  • Web: www.efst.hr