Sastavnica - Detalji

  

Umjetnička akademija u Splitu

  • Adresa: Zagrebačka 3, 21000 Split
  • Telefon: 021/ 342-214; 342-801
  • Fax: 021/ 342-801
  • E-mail: office@umas.hr
  • Web: www.umas.hr