Fakulteti

 • Ekonomski fakultet u Splitu
 • Adresa: Cvite Fiskovića 5, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 430-600 i 430-700
 • Fax: 021/ 430-701
 • E-mail: dekanat@efst.hr
 • Web: www.efst.unist.hr
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu /FESB/
 • Adresa: Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 305-777
 • Fax: 021/ 463-877
 • E-mail: dekanat@fesb.hr
 • Web: www.fesb.unist.hr
 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Adresa: Sinjska 2, 21000 Split
 • Telefon: centrala: 021/ 38 61 22, dekanat: 021/ 38 41 44
 • Fax: 021/ 32 92 88
 • E-mail: dekanat@ffst.hr
 • Web: www.ffst.unist.hr
 • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
 • Adresa: Ulica Matice hrvatske 15, 21000 Split
 • Telefon: centrala: 021/ 303-333
  studentska služba: 021/ 303-303
  tajnica: 021/ 303-304
 • Fax: 021/ 465-117
 • E-mail: dekan@gradst.hr
 • Web: www.gradst.unist.hr
 • Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
 • Adresa: Zrinsko-frankopanska 19 , 21001 Split, p.p.329
 • Telefon: +385-21-308-300; 386-142; 386-143
 • Fax: 021/ 386-144
 • E-mail: office@kbf-st.hr
 • Web: www.kbf.unist.hr
 • Kineziološki fakultet u Splitu
 • Adresa: Teslina 6, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 302-440 - centrala
  021/ 302-447 - dekanat
 • Fax: 021/ 302-449
 • E-mail: dekanat@kifst.hr
 • Web: www.kifst.unist.hr
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu /PMF/
 • Adresa: Ruđera Boškovića 33, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 619-222
 • Fax: 021/ 619-227
 • E-mail: dekanat@pmfst.hr
 • Web: www.pmfst.unist.hr