Infrastrukturne jedinice

  • Sveučilišna knjižnica u Splitu
  • Adresa: Ulica Ruđera Boškovića 31 21000, Split
  • Telefon: 021 434 800
  • Fax: +385 (0) 21 434 801
  • E-mail: mailto:svkst@svkst.hr
  • Web: www.svkst.hr