Odjeli

 • Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu
 • Adresa: Ruđera Boškovića 37, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 510-190
 • Fax: 021/ 510-190
 • E-mail: tihana@unist.hr
 • Web: more.unist.hr/
 • Međusveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda u Splitu
 • Adresa: Put Duilova 11, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 434-490
 • Fax: 021/ 434-491
 • E-mail: office@medp.unist.hr
 • Web: www.medp.unist.hr
 • Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu
 • Adresa: Kopilica 5, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 348-900 ured pročelnika
  021/ 346-886 studentska služba
 • Fax: 021/ 348-900
 • E-mail: procelnik@oss.unist.hr
 • Web: www.oss.unist.hr
 • Sveučilišni odjel za forenzične znanosti u Splitu
 • Adresa: Ruđera Boškovića 33, 21000 Split
 • Telefon: 021/ 510-180
 • Fax: 021/ 510-180
 • E-mail: forenzika@unist.hr
 • Web: forenzika.unist.hr
 • Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu
 • Adresa: Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
  Ruđera Boškovića 35
  P.P. 464
  21000 Split
 • Telefon: 021 564 800 (tajnica pročelnika)
  021 564 806 i 564 807 (Studentska referada)
 • Fax: 021 564 819
 • E-mail: ured@ozs.unist.hr
 • Web: ozs.unist.hr