Rektorat

Paula Vučemilović Šimunović dipl.iur.
Glavna tajnica

Tel: 420-722
Fax: 348-163
Email: paula@unist.hr

Jasenka Koludrović 
Protokol

Tel: 558-212
Fax: 348-163
Email: jasenka.koludrovic@unist.hr

Tina Lovčić 
Administrativna služba

Tel: 420-726
Fax: 348-163
Email: tina.lovcic@unist.hr

Antonija Žaja 
Odnosi s javnošću

Tel: 558-217
Fax: 348-163
Email: azaja@unist.hr

Franka Babić 
Stručni savjetnik uređivanje internetskih stranica

Tel: 558-217
Fax: 
Email: franka.babic@unist.hr

Dajana Stolica 
Računovodstvo

Tel: 558-211
Fax: 348-163
Email: dajana@unist.hr

Edita Doris Anđelić 
Računovodstvo

Tel: 558-211
Fax: 348-163
Email: edita@unist.hr

Ivana Bakotin Košta 
Računovodstvo

Tel: 558-206
Fax: 348-163
Email: ibakotinkosta@unist.hr

Jadranka Perkov, dipl. oecc.
Računovodstvo

Tel: 558-209
Fax: 348-163
Email: jadranka.perkov@unist.hr

Jadranka Balov 
Računovodstvo

Tel: 558-210
Fax: 348-163
Email: jadranka.balov@unist.hr

Jelena Vukić 
Računovodstvo

Tel: 558-218
Fax: 348-163
Email: jvukic@unist.hr

Marija Kosanović 
Računovodstvo

Tel: 558-218
Fax: 348-163
Email: marija.kosanovic@unist.hr

Alma Duplančić 
Pravna služba

Tel: 558-224
Fax: 348-163
Email: alma.duplancic@unist.hr

Dubravka Radas 
Pravna služba

Tel: 420-723
Fax: 348-163
Email: dubravka.radas@unist.hr

Jelena Gladović 
Pravna služba

Tel: 558-264
Fax: 348-163
Email: jelena.gladovic@unist.hr

Tonći Zakarija 
Pravna služba

Tel: 420-724
Fax: 348-163
Email: tonci.zakarija@unist.hr

Gabrijela Budimir 
Služba za nastavu, koordinatorica za državnu maturu

Tel: 558-220
Fax: 558-220
Email: gabrijela@unist.hr

Jasminka Petko 
stručni suradnik

Tel: 558-213
Fax: 558-220
Email: jasminka.petko@unist.hr

Leida Rizvan-Sikimić , dipl. ing.
rukovoditeljica pododsjeka

Tel: 558-223
Fax: 558-220
Email: leida.sikimic@unist.hr

Aleksandra Banić 
EU projekti

Tel: 021 44 03 42
Fax: 021 44 03 44
Email: aleksandra.banic@unist.hr

Ana Ćosić 
Međunarodna suradnja

Tel: 021 44 03 43
Fax: 021 44 03 44
Email: ana.cosic@unist.hr

Petra Šimundić 
Znanost

Tel: 021 56 68 83
Fax: 021 44 03 44
Email: petra.simundic@unist.hr

dr.sc. Zoran Miletić 
rukovoditelj

Tel: 558-229
Fax: 
Email: zoran.miletic@unist.hr

Boris Milat 
unutarnji revizor

Tel: 558-219
Fax: 
Email: boris.milat@unist.hr

Nikolina Plazonić 
unutarnji revizor

Tel: 558-207
Fax: 
Email: nikolina.plazonic@unist.hr

Antonela Banovac 
Služba za investicije

Tel: 558-239
Fax: 361-433
Email: antonela.banovac@unist.hr

Emanuel Čulić 
Služba za investicije

Tel: 420-725
Fax: 361-433
Email: emanuel.culic@unist.hr

Lada Prkić 
Služba za investicije

Tel: 558-243
Fax: 361-433
Email: lada.prkic@unist.hr

Dijana Balić 
Odjel za kvalitetu

Tel: 021/558-268
Fax: 021/348-163
Email: dijana.balic@unist.hr

Marko Mamut 
vozač

Tel: 558-240
Fax: 361-433
Email: marko.mamut@unist.hr

Mladenka Giljanović 
Tehnička služba

Tel: 558-240
Fax: 
Email: mladenka.giljanovic@unist.hr

Vjekoslav Bekavac 
Tehnička služba

Tel: 558-240
Fax: 
Email: vjekoslav.bekavac@unist.hr

Nikola Vulić , mag. ing. aedif.
stručni suradnik za transfer tehnologije

Tel: 566-881
Fax: 
Email: nikola.vulic@utt.unist.hr

Boško Ljubenkov , mag. ing. hort.
stručni suradnik za transfer tehnologije

Tel: 566-881
Fax: 
Email: bosko@utt.unist.hr

Ivana Vuka , mag. biol. et oecol. mar.
stručni suradnik za transfer tehnologije na projektu "TTAdria"

Tel: 566-881
Fax: 
Email: ivana@utt.unist.hr

Nikola Balić , mag. ing. comp.
voditelj projekta TTAdria i EEN

Tel: 566-881
Fax: 
Email: nikola@utt.unist.hr

izv. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić 
Voditeljica Ureda

Tel: 566-881
Fax: 
Email: leandra@utt.unist.hr