Senat

Rektor:

Prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, rektor

U radu Senata sudjeluju bez prava glasovanja prorektori Sveučilišta:

prof. dr. sc. Boris Maleš
prof. dr. sc. Branko Matulić
prof. dr. sc. Rosanda Mulić
prof. dr. sc. Marko Rosić
prof. dr. sc. Alen Soldo

i predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja koji je zaposlenik Sveučilišta:

 

docent Igor Čaljkušić (UA)

 

 

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
prof. dr. sc. Jasna Puizina, dekanica
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
prof. dr. sc. Sven Gotovac, dekan
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
prof. dr. sc. Igor Jerković, dekan
Pravni fakultet u Splitu
izv. prof. dr. sc. Željko Radić, dekan
Ekonomski fakultet u Splitu
prof. dr. sc. Maja Fredotović, dekanica
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
prof. dr. sc. Boris Trogrlić, dekan
Medicinski fakultet u Splitu
prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dekan
Umjetnička akademija u Splitu
prof. Mateo Perasović, dekan
Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
izv. prof. dr. sc. fra Anđelko Domazet, dekan
Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu
doc. dr. sc. Josipa Ferri, pročelnica
Pomorski fakultet u Splitu
izv. prof. dr. sc. Nikola Račić, dekan
Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu
Ivan Akrap, dipl. iur. - predavač, pročelnik
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti u Splitu
prof. dr. sc. Josip Kasum, pročelnik
 
Sveučilišni odjel za zdravstvene studije u Splitu
doc. dr. sc. Ante Obad, v.d. pročelnika
Filozofski fakultet u Splitu
prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dekan
Kineziološki fakultet u Splitu
prof. dr. sc. Đurđica Miletić, dekanica
Sveučilišna knjižnica u Splitu
Mirta Matošić, viša knjiž., ravnateljica
Studentski centar u Splitu
Stenko Dell'Orco, dipl. oec., ravnatelj
 • prof. dr. sc. Anka Golemac (PMF)
 • prof. dr. sc. Željko Domazet (FESB)
 • prof. dr. sc. Snježana Tomić (MF)
 • prof. dr. sc. Vesna Barić Punda (PF)
 • prof. dr. sc. Mirjana Siriščević (UA)
 • Kažimir Hraste, prof. (UA)
 • izv. prof. dr. sc. Goran Kardum, doc. (FilF)
 • Smiljko Tolj, dipl. oec. (SC)
 • Marina Crnjac (FESB)
 • Luka Pezelj (KinF)
 • Gabrijela Matić (FilF)
 • Andrija Selestrin (PomF)
 • Petar Ramljak (SOZS)
 • Deni Pjanić (UA)